رتبه های برتر کنکور ارشد رشته مهندسی معماری

نتايج رتبه های ازمون كارشناسی ارشد دانشجويان مهندسی معماری دانشگاه علم و فرهنگ

خانم زینب عابدینی  - رتبه ۵

اقای خشایار عدالت پژوه  -رتبه ۷

آقای علی اسماعیل زاده  -  رتبه ۷۱

خانم کیمیا رهبرانی - رتبه ۱۲۷

آقای محمد مهدی افشار  - رتبه ۱۴۷

خانم مهلا مشایخی  -  رتبه ۲۹۳

خانم فریما رحیمیان  - رتبه ۳۱۲

خانم فرشته جودی - رتبه ۴۶۴

خانم بنفشه ذوالفقاری - رتبه ۵۶۳